Už od útleho detstva sme boli presvedčení o spravodlivej práci a jej odmene. Žijeme tak, ako znie porekadlo „Bez práce nie sú koláče“. Takýmto spôsobom sme sa dožili už 30 rokov budovania a zlepšovania zelene a v súkromných okrasných záhradách a verejného priestranstva. Chceme hlavne poďakovať všetkým našim zákazníkom, ktorí nás doteraz navštevujú a zároveň nás podporujú tým, že nakupujú tovar do svojich záhrad a parkov.

Ďakujeme Vám a tešíme sa znovu na Vašu návštevu u nás. Dúfame, že Vás zaujmeme – tak ako vždy.